DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 6 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Draagvlak in een wijk doet er niet toe bij komst van ‘Polenhotel’ in Dronten

Draagvlak in een wijk doet er niet toe bij komst van ‘Polenhotel’ in Dronten
Eigenaar Eric Daniëls van De Morinel 31/33 (links) en bewoners wachten tot ze naar binnen mogen bij de bezwaarschriftencommissie.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het maakt bij het verlenen van een vergunning voor een ‘Polenhotel’ niet uit of er draagvlak is in een wijk. Dat schrijft het college van B en W van Dronten. ,,Iedereen is het over eens dat ook tijdelijke arbeidsmigranten huisvesting nodig hebben en moeten krijgen, maar niemand wil ze in zijn of haar buurt.’’

B en W moesten deze week de verdediging van de verleende omgevingsvergunning voor het ‘Polenhotel’ aan de Morinel 31/33 staken. Daarom is de hoorzitting schriftelijk voortgezet. ,,Of in een bepaalde wijk draagvlak is voor een bepaalde ontwikkeling, is niet van overwegend belang’’, schrijft het gemeentebestuur nu in haar schriftelijke verdediging.

Overbelasting van de wijk

De bezwaarschriftencommissie heeft het college gevraagd: ,,In hoeverre is de overbelasting van de wijk mede gelet op de cumulatie van studenten en arbeidsmigranten in de wijk, meegenomen in de besluitvorming?’’

B en W verwijzen naar het beleid. Volgens het antwoord is er in een straal van 100 meter rond het pand aan De Morinel geen legale studenten- of arbeidsmigrantenhuisvesting aanwezig: ,,Dit was op grond van de beleidsoverwegingen reden om positief te staan tegenover de huisvesting.''

Niet in een woonwijk

Ook herhaalt het college dat zij de strook woningen en bedrijven aan De Morinel als ‘overgangsgebied’ zien: ,,Grootschalige huisvesting in woonwijken of op bedrijventerreinen achten wij ongewenst gelet op de belangen van reguliere bewoners en bedrijven. Huisvesting in overgangsgebieden heeft een aanvaardbare impact.’’

Dossier De Morinel