DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 10 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Deel Biddingweg tussen Swifterbant en Biddinghuizen gaat deze zomer zes weken dicht

Redactie: M.H.

BIDDINGHUIZEN - De provincie Flevoland sluit de Biddingweg (N710) tussen de rotondes met de Lisdoddeweg en Overijsselseweg zes weken af voor het verkeer. Van maandag 11 juni tot zaterdag 21 juli vindt er groot onderhoud plaats.

Naast het vervangen van het asfalt wordt de weg ook aangepast naar de nieuwe provinciale standaarden. Dat houdt in dat de weg van 6,00 meter naar een breedte van 7,30 meter gaat. De verbreding is in oostelijke richting; de afstand tussen de weg en het fietspad blijft daarmee gelijk.

Ribbelstroken en glasbollen aan de zijkant van de rijbaan markeren de kant van de weg. „Dit vergroot de veiligheid”, meent de provincie.

Elandweg en Wisentweg

„De kruispunten met de Elandweg en Wisentweg worden veiliger ingericht. Zo komen er plateaus welke vanaf de Elandweg en Wisentweg snelheidsverlagend werken: ze zijn begaanbaar tot 30 kilometer per uur.”

„Voor verkeer op de Biddingweg zijn deze plateaus begaanbaar met een snelheid van 80 kilometer per uur”, vervolgt de provincie, „Zwart/gele geleidebakens markeren het kruispunt en er geldt een inhaalverbod voor verkeer dat het kruispunt nadert.”

Brug over Lage Vaart

„Aanpassingen aan de inrichting van de brug over de Lage Vaart zorgen voor een verbeterde veiligheid van fietsers op de brug. De rijbaan schuift op om fietsers meer ruimte te geven en een hoge geleiderail zorgt voor een scheiding van rijbaan en fietspad.”

Video Biddingweg

Aanvang: maandag 11 juni 2018 00:00