DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 4 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

De één vindt avond over De Zuid ‘gezapig’, de ander noemt het ‘positief constructief’

Redactie: M.H.

DRONTEN - De plannen voor het omleggen van De Zuid naar de andere kant van de Open Hof zijn van de baan. Over de huidige tekeningen voor De Zuid, de Walvisstraat en De Rede zijn veel minder meningsverschillen. De informatieavond voor omwonenden in het Ichthus College leverde gisteravond dan ook geen vuurwerk op.

„Gezapig”, zo omschrijft Rinus van Heel, één van de omwonenden, de avond. „Ik zou eerder zeggen: positief constructief”, zegt Paul Vermast, een andere buurman. Beiden spreken over ‘een goede sfeer’. „Er wordt door dit college serieus geluisterd naar de inbreng van omwonenden”, meent Vermast.

Van Heel woont aan De Zuid, vlakbij het centrum. Hij was aanvankelijk fel tegen de plannen, omdat de parkeerplaatsen voor de woningen zouden verdwijnen. Bovendien vreesde hij voor het licht van koplampen van auto’s als de weg zou worden omgelegd.

Extra breed fietspad

Mede door de inzet van GroenLinks is het miljoenenproject van het omleggen van De Zuid afgeblazen. Wethouder Irene Korting (VVD) is na diverse gesprekken tot de conclusie gekomen dat er geen draagvlak was voor dat plan van haar voorganger Nico Verlaan (CDA).

Daarmee is de meeste kou uit de lucht. De belangrijkste verandering aan De Zuid wordt nu, dat er één extra breed fietspad komt aan de kant van de woningen. Daarvoor wordt de weg iets opgeschoven.

Zebrapad Open Hof

Maandagavond is gesteld dat er alleen aan de voorkant van de Open Hof een zebrapad komt. Daarmee hoopt de gemeente te voorkomen dat voetgangers in de haakse bocht van De Zuid oversteken.

Verder bleek dat er aan de plannen voor de Walvisstraat weinig veranderd is. Bij de voormalige ABN AMRO verdwijnen enkele parkeerplaatsen, omdat de pinautomaat daar weg gaat. Ook is er gesproken over de nieuwe situatie bij de in aanbouw zijnde woonvoorziening van Amado Zorg aan de Giekstraat.

De Rede

Bewoners hebben voorgesteld om de rijrichting op De Rede om te draaien, zodat auto’s daar alleen vanaf De Oost kunnen inrijden. Dit zou op de kruising bij het gemeentehuis en de Open Hof tot een veiliger situatie kunnen leiden. De gemeente deed hier gisteren nog geen uitspraak over, omdat dit eerst overlegd moet worden met onder andere de ondernemers aan De Rede.

Het is de bedoeling dat de definitieve tekeningen op 25 maart worden besproken met alle betrokkenen. Daarna moet de gemeenteraad in mei een beslissing nemen.

Dossier omleggen De Zuid