DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 14 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

ChristenUnie houdt zich op de vlakte over extra koopzondagen: „In de fractie bespreken”

ChristenUnie houdt zich op de vlakte over extra koopzondagen: „In de fractie bespreken”
Marloes Hotting (ChristenUnie)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Een grote meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in Dronten iedere zondag open mogen. De ChristenUnie heeft erin toegestemd dat er een proef komt. Het CDA wilde donderdag het standpunt van de ChristenUnie over koopzondagen horen, maar daar bleef het stil. „Dat gaan we eerst in de fractie bespreken”, reageerde Marloes Hotting.

De ChristenUnie maakt onderdeel uit van B en W. Dat college schrijft in haar plannen voor 2020: „We starten een pilot voor een geleidelijke verandering en balans tussen zondagsrust en zondagsopenstelling. We peilen de behoefte bij ondernemers en inwoners.”

Een uurtje extra?

Het voornemen leverde bij Ferdinand Zomerman (CDA) alleen vragen op: „Wat is geleidelijke verandering? Eerst een uurtje extra?”

Ook over het peilen van de behoefte had hij vragen: „Hoe moeten we dat zien? Eerst een pilot en dan de behoefte peilen? Of juist andersom?”

Een enquête

Wethouder Irene Korting kondigde onder andere een enquête aan: „We gaan eerst kijken wat de mensen ervan vinden. En dan kijken we niet alleen naar de ondernemers, maar ook naar de consumenten.”

Die consumenten lieten het afgelopen jaar in de Zomerenquête van DeDrontenaar.nl weten voor onbeperkte koopzondagen te zijn. „Laat het aan de winkeliers over”, zei 61% van de geënquêteerden. 29% toonde zich voorstander van één keer per maand, 4% wilde alleen bij hoge uitzondering een koopzondag en 6% was tegenstander van koopzondagen.

Volgend jaar

Wethouder Korting wil het nog deze maand bespreken binnen B en W. Vervolgens mag de gemeenteraad er dit najaar iets over zeggen. De proef moet volgend jaar ingaan.

Vooruitlopend op de discussie dit najaar, wilde het CDA alvast weten hoe de ChristenUnie er in staat. „We staan achter de pilot en wachten de verdere uitwerking af”, hield Marloes Hotting zich op de vlakte. Zomerman nam daar geen genoegen mee: „Waar liggen de grenzen voor de ChristenUnie?” Hotting gaat dat eerst in haar fractie bespreken.

Verkiezingsbeloften

Stelling (gemeenteraadsverkiezingen maart 2018): Winkels in de gemeente Dronten mogen elke zondag open zijn.

D66 - helemaal eens

Het is niet aan de overheid, maatschappelijke of religieuze instellingen om de openingstijden van winkels te bepalen. D66 vindt dat winkeliers dat prima zelf kunnen bepalen. Het vergroot ook de aantrekkelijkheid van winkelcentra.

VVD - helemaal eens

De VVD Dronten wil ondernemers de vrijheid geven om ook op zondag open te zijn. Er wordt nu door inwoners goed gebruik van gemaakt én het trekt ook mensen uit omliggende gemeenten. Hiervan profiteren onze winkeliers.

Leefbaar Dronten - helemaal eens

Het is niet meer van deze tijd dat de overheid zich bemoeit met openingstijden en dagen van winkels en winkelcentra! Zeker gelet op de concurrentie van internet.

PvdA - eens

De winkeliers moeten dat onderling op een goede manier regelen, rekening houdend met de belangen en mogelijkheden van alle betrokkenen.

SP - eens

Grote winkelketens hebben minder moeite om alles rondom opening op zondag te regelen. Dat geeft een groot voordeel op de kleinere ondernemers. Toch zijn er ook geluiden vanuit deze doelgroep om de openingstijden te verruimen. Open op zondag? Het mag.

GroenLinks - neutraal

Dat supermarkten open zijn voldoet aan een vraag en vinden we prima. Voor de overige winkels vinden we de huidige 14 zondagen voldoende. GroenLinks gunt ook de winkeliers hun vrije weekend.

CDA - helemaal oneens

Het CDA hecht aan de zondagsrust. De huidige afspraak van 14 koopzondagen is voldoende en geeft blijk van respect voor inwoners die hechten aan de zondagsrust en er wordt rekening gehouden met de kleine middenstanders met weinig of geen personeel.

ChristenUnie - helemaal oneens

De ChristenUnie is niet voor koopzondagen. Wij zien een gezamenlijke wekelijkse rustdag als positief in onze hectische maatschappij. Het aantal van 14 koopzondagen willen wij niet verder uitbreiden, ook met het oog op kleine winkeliers.