DeDrontenaar.nl

Woensdag, 8 april 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Chris Schotman (CDA) wil graag in Den Haag de Flevolandse belangen behartigen

Chris Schotman (CDA) wil graag in Den Haag de Flevolandse belangen behartigen
Chris Schotman uit Dronten
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het CDA heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar gepubliceerd. Chris Schotman (43) uit Dronten staat 28ste op die lijst. Zij is momenteel lid van Provinciale Staten en wil graag naar de Tweede Kamer, onder andere om de belangen van Flevoland te behartigen: ,,Want de politiek is het leukste wat er is.”

Hebt u aspiraties richting Den Haag?
Chris Schotman: ,,Ja, anders zou ik niet op de lijst staan. Ik heb zelf gesolliciteerd.”

Wat zijn uw beweegredenen?
,,Ik vind het in ieder geval belangrijk om Flevoland voor het CDA zichtbaar te maken op landelijk niveau.”

Het CDA heeft momenteel 14 zetels, een 28ste plaats geeft niet veel uitzicht op het waarmaken van die aspiraties.
,,Formeel gezien zijn er nog verschuivingen mogelijk. Er komt in november een partijcongres en het is aan de leden om de lijst definitief vast te stellen.”

Gaat u campagne voeren voor uzelf en voor Flevoland?
,,Zover heb ik nog niet nagedacht. Voor dit moment ben ik zeer verguld met deze plek. Ik voel me zeer vereerd.”

Wat zijn behalve Flevoland punten waarmee u zich wilt bezighouden?
,,Voor Flevoland is er nog genoeg te doen. Daarnaast zijn mijn specifieke aandachtsvelden: wonen en zorg. Dat zijn voor Nederland hele belangrijke opgaven. Maar ook de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijk thema voor Flevoland en zeker ook landelijk. Dat zijn onderwerpen waar ik best mijn tanden in wil zetten.”

U zit nu in Provinciale Staten. Wat zijn daar uw onderwerpen?
,,Op dit moment hou ik mij vooral bezig met de economische kant: onderwijs en arbeidsmarkt, de haven bij Urk en de overslaghaven bij Lelystad. De vorige periode heb ik mij veel ingezet voor het programma nieuwe natuur. Daarbij was het mijn inbreng om het eens op een andere manier aan te pakken: niet als overheid zelf bedenken wat het beste is, maar ga eens in de omgeving vragen en kijken welke mooie initiatieven er misschien al zijn. Dat is een benadering die ik op heel veel terreinen belangrijk vind: ga in de samenleving zelf kijken, dan tref je vaak hele mooie initiatieven aan.”

U noemde Flevoland. Als we het iets kleiner trekken naar Dronten: wat zou u in Den Haag kunnen betekenen voor Dronten?
,,Om te beginnen het vliegveld. Dronten staat daar positief in, maar het is ook belangrijk dat we daar in Dronten de goede off-spin van meemaken: in economisch opzicht en ook in leefbaarheidsopzicht. Wat kan het vliegveld voor Dronten betekenen in de goede zin des woords? Verder mag er nog wel wat gebeuren aan de bereikbaarheid, zoals de N50 en de verbinding A tot Z. Daar mag op landelijk niveau best wat meer aandacht voor komen. En dan specifiek de Roggebotsluis en de verbinding met de N50.”

U werkt als procesmanager bij de gemeente Zwolle, dus u kent de problemen bij Roggebotsluis uit eigen ervaring?
,,Nee, ik ga met de trein. Voor mij is dat een fantastisch alternatief, omdat mijn werkplek pal aan het station zit.”

Tweede Kamerverkiezingen