DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

CDA: Wethouder Dirk Minne Vis hoeft niet af te treden na het foutief informeren van de raad

CDA: Wethouder Dirk Minne Vis hoeft niet af te treden na het foutief informeren van de raad
Jan Klopman
Foto: © Jennifer Sauer
Redactie: M.H.

DRONTEN - Kan wethouder Dirk Minne Vis aanblijven, nu hij de gemeenteraad foutief heeft geïnformeerd door te zeggen dat de gemeente Dronten niet aan ‘payrolling’ deed? DeDrontenaar.nl sprak erover met CDA-fractievoorzitter Jan Klopman. Wat zijn eigen partij betreft hoeft de wethouder niet af te treden.

De raad is de ‘baas’ van de gemeente en kan niet functioneren zonder goede informatie. Het onjuist informeren van de raad is normaliter dan ook een doodzonde. Hoe hoog neemt het CDA dit op?
Jan Klopman: „Ook wij hebben het hoog opgenomen. Alleen: hij heeft er uitgebreid zijn excuses voor aangeboden, zowel schriftelijk als verbaal in de commissie. En dat is wat ons betreft voldoende.”

Dus vergeven en vergeten?
„Vergeven wel, vergeten niet, want je moet alert blijven. Zoals je al zei: het is in principe een doodzonde, maar hij heeft het niet willens en wetens gedaan en dat is voor ons voldoende om hem te vergeven. Wij zijn natuurlijk de partij die over het algemeen dingen vergeeft.”

Willen jullie het ook vergeven omdat dit dossier niet zo belangrijk is?
„Die vraag is lastig, want het is eigenlijk geen dossier van de raad. Payrolling is een bevoegdheid van het college. Je kunt van mening verschillen of payrolling wel of niet mag, maar wij hebben als raad nooit het standpunt ingenomen dat het niet mag. In principe gáán we er niet over. Het is een college-aangelegenheid en dan is het inderdaad een klein ding.”

Suzanne Stoop (PvdA) heeft donderdag gezegd: „Wij willen u dringend adviseren om u te bezinnen op uw eigen functioneren.” Hoe groot acht u de kans dat de wethouder uit zichzelf opstapt?
„Ik kan niet voor de wethouder praten, maar voor zover ik weet is hij niet van plan om zomaar af te treden. Ik weet niet wat de oppositie gaat doen. Ze gingen zich beraden en daar heb ik verder nog niets over gehoord. Ik ben heel benieuwd.”

Is er overleg geweest tussen de fractie en de wethouder?
„We hebben donderdag na afloop kort gesproken over het verloop van de vergadering en vervolgens hebben we gezegd: doe rustig aan, denk goed na, slaap erover en laat het bezinken. We hebben deze week een bijeenkomst gepland waar we er rustig over gaan praten. Maar vooralsnog zijn wij niet in paniek. We zijn niet bang dat hij opstapt.”

Als de wethouder niet uit zichzelf opstapt, is de kans groot dat er een motie van wantrouwen komt. Wat is dan het standpunt van het CDA?
„Dan blijven wij de wethouder steunen. Wij hebben het volste vertrouwen in deze wethouder.”

Dirk Minne Vis is na de verkiezingen in maart de beoogde wethouder van het CDA. Verandert dat nu hij min of meer ‘aangeschoten wild’ is?
„Hij is één van onze kandidaat-wethouders en dat blijft hij.”

Hij was toch dè kandidaat?
„Hij is één van de kandidaten, we hebben er meer. Mocht de situatie na volgende week anders worden, dan moeten we ons daarover beraden. Dat begrijpt iedereen.”

Het CDA staat er in het college niet best op. Eerst het aftreden van wethouder Bleeker na de belastingblunder, nu is wethouder Vis aangeschoten wild, de burgemeester heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd en wethouder Verlaan stopt er straks mee omdat hij niet naar Dronten wil verhuizen…
„Over Verlaan wil ik zeggen dat hij er niet mee stopt. Wij hebben hem gevraagd of hij het wethouderschap gedurende een periode op zich wil nemen en hij heeft vanaf het begin gezegd dat hij niet kan verhuizen. We hebben hem -simpel gezegd- ingehuurd voor deze periode en zijn er nooit van uitgegaan dat hij langer zou blijven.”

Jullie hebben hem toch ook ingehuurd omdat er in de gemeente Dronten geen geschikte kandidaat was?
„Niet op die korte termijn. Maar ondertussen is volgens mij de wet veranderd en hoeft een wethouder niet per se te verhuizen. Dus dat biedt wellicht mogelijkheden.”

Dus u kunt de kiezers straks in de campagne uitleggen dat het CDA capabele bestuurders kan leveren?
„Jij zegt dat het CDA er in het college niet best op staat. Dat zijn jouw woorden. Ik kijk naar wat dit college gedaan heeft en wat ze bereikt hebben. Daarover zijn wij dik tevreden en wij zijn ook tevreden over wat de wethouders hebben gepresteerd. Dus dat kan ik best uitleggen in de campagne.”

Dossier gemeenteraadsverkiezingen