DeDrontenaar.nl

Maandag, 10 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

CDA verwijt PvdA en GroenLinks in Dronten ‘populisme’ in verkiezingstijd

CDA verwijt PvdA en GroenLinks in Dronten ‘populisme’ in verkiezingstijd
Jan Klopman (CDA)
Foto: © Jennifer Sauer
Redactie: M.H.

DRONTEN - Volgens fractievoorzitter Jan Klopman van het CDA maken PvdA en GroenLinks in Dronten zich schuldig aan populistisch gedrag. Hij vindt dat deze partijen het college van B en W te snel lastig vallen met vragen over actuele onderwerpen: ,,Natuurlijk moet de gemeenteraad worden geïnformeerd. En dat zal het college ook zeker doen; dat zijn ze immers verplicht.’’

Klopman heeft de indruk dat op lokaal niveau de verkiezingsstrijd is begonnen. Als voorbeeld noemt hij op Facebook de vragen van het PvdA over de gezondheidsrisico’s van kunstgras: ,,Volgens mij is dat vragen naar de bekende weg. Het college is niet wereldvreemd.’’

Studentenhuisvesting

Ook noemt hij het voorstel van GroenLinks om alle studentenhuizen te verwijderen uit woonwijken: ,,Je roept maar wat, gaat compleet voorbij aan de studenten en arbeidsmigranten die zonder problemen in onze wijken leven en stigmatiseert een complete groep mensen zonder gefundeerde argumenten.’’

Ook vragen over de uitspraak van de Raad van State over het windmolenbeleid kwamen volgens Klopman te snel: ,,Een beetje geduld zou op zijn plaats zijn.’’

Naar aanleiding van dit artikel wil ik me even richten tot de heer Klopman. Deze man riep in januari in dit blad dat er zo snel mogelijk een snel netwerk moest worden aangelegd ten oosten van Dronten in het buitengebied. Dit zou dan vanuit Dronten worden aangelegd en dan zouden de boerderijen in het tussengelegen gebied ook mee kunnen. Over populisme gesproken. Daar hoor je nu niets meer van. Deze man schreeuwd dus zelf ook maar wat. De gemeente Dronten bestaat 2derde uit buitengebied. Elke boerderij in het buitengebied schreeuwt om een snel werk. Waarom zou dan alleen dat stukje ten oosten van Dronten worden aangelegd? Omdat dit een recreatiegebied is. En daar maakt de heer J. Klopman zich drukker over dan over zijn bewoners in de gemeente. Het CDA komt al jaar en dag op voor de hardwerkende boeren. Behalve de heer J. Klopman. Over populisme gesproken. Hij roept dus ook maar wat. Met vriendelijke groet AvD
A van Dongen | maandag 10 oktober 2016 14:36
Geachte A. van Dongen, Jammer dat u zo reageert. U heeft gelijk dat het CDA zich inzet voor snel internet in het buitengebied. Mede door een motie van het CDA is er € 150.000,00 beschikbaar gesteld om dit te realiseren. Het kan ons(het CDA) niet snel genoeg gaan. Dat was voor ons ook de reden om hier aanvullende vragen over te stellen in de financiele commissie van afgelopen dinsdag 4 oktober 2016. Indien u wilt kunt u deze commissie en het antwoord hierop terug kijken op https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda_42723/item/raadzaal-raadscommissie_1702.html . ik hoop dat deze link werkt. Het CDA is er alles aangelegen om het snelle internet voor het buitengebied snel beschikbaar te maken. Echter blijkt het niet zo makkelijk te zijn om dit als gemeente zomaar te kunnen regelen. Door landelijke regels die voor overheden gelden zijn er beperkingen voor de gemeente Dronten. Maar u mag er van uit gaan dat wij de vinger aan de pols houden en elke keer wanneer de gelegenheid zich voor doet naar de status en voortgang zullen vragen. Indien mijn reactie niet voldoende is of onduidelijk is wil ik u verzoeken contact met mij op te nemen om over dit punt met elkaar van gedachten wisselen en u van verdere informatie te kunnen voorzien. Met vriendelijke groet, Jan Klopman, fractievoorzitter CDA Dronten e-mail en telefoonnummer kunt u vinden op de site van de gemeente Dronten.
Jan Klopman | maandag 10 oktober 2016 19:14