DeDrontenaar.nl

Maandag, 3 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

CDA-raadslid erkent illegaal huisvesten van ‘Polen’: „Daar doe ik niet ingewikkeld over”

CDA-raadslid erkent illegaal huisvesten van ‘Polen’: „Daar doe ik niet ingewikkeld over”
Brenda Berghorst (CDA)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - CDA-gemeenteraadslid Brenda Berghorst is sinds kort ook eigenaar van het uitzendbureau FlevoFlex Agri BV. In die laatste functie heeft ze arbeidsmigranten illegaal gehuisvest. Ze erkent haar fout en kondigt aan in gesprek te gaan met de CDA-fractievoorzitter en de burgemeester over haar positie.

Klopt het dat jullie arbeidsmigranten hebben gehuisvest in caravans in een schuur?
Brenda Berghorst: „We hebben daar inderdaad een aantal arbeidsmigranten gehad, omdat we mensen niet te dicht op elkaar konden huisvesten. Ik ben daar open en eerlijk over: het is zoals het is. Die huisvesting van arbeidsmigranten is een probleem, het is niet voor niets onlangs in de gemeenteraad besproken. Het is heel vervelend dat zo’n casus nu op deze manier in de pers komt. Maar het laat ook zien wat de problematiek is, zeker nu die corona speelt.”

Waarom hebben jullie hiertoe besloten?
„We zaten in dubio: je moet deze mensen goed huisvesten, je kunt ze niet op straat zetten. We dachten de beste oplossing voor de medewerkers te hebben gevonden en op deze manier hoeven we ook de akkerbouw niet teleur te stellen. Daar kunnen ze op dit moment heel slecht aan mensen komen, juist vanwege die corona. We hebben geprobeerd naar zowel onze medewerkers als de akkerbouwers integer te handelen. Tegelijkertijd kom je daarmee in een spagaat terecht en daar ben ik me op dit moment zeker van bewust.”

Want u wist toch dat er regels zijn?
„Natuurlijk. Maar het probleem is dat je niet van de ene op de andere dag de juiste maatregelen kunt nemen. Die processen en die procedures duren allemaal lang en zijn dit jaar ingehaald door de corona-actualiteit. Als ondernemer kun je niet à la minute alles anders doen. Daarom hebben wij het heel snel en praktisch opgelost. Uiteraard hadden we daar - zeker met de wijsheid van achteraf - melding van moeten doen bij de gemeente. Maar op dat moment hebben we snel gehandeld, ook in de wetenschap dat de gemeente meestal niet zo snel handelt.”

Had u daar als gemeenteraadslid toch niet een keer extra over moeten nadenken?
„Ja, met de wetenschap van achteraf wel. Ja, dat is gewoon zo, daar doe ik ook niet ingewikkeld over.”

Vindt u dat uw positie als gemeenteraadslid ter discussie staat?
„We zijn nu vooral bezig om het goed op te lossen met de gemeente en om iedereen te woord te staan, dus daar heb ik nog niet uitgebreid over nagedacht. Wel heb ik voor mezelf bedacht dat ik daarover in gesprek moet met de fractievoorzitter en de burgemeester. Daarna zullen we dat verder in ogenschouw nemen.”

Raadsleden zijn verplicht om al hun functies openbaar te maken. Uw uitzendbureau staat daar niet bij.
„Ik heb dat wel gemeld. Alleen ben ik een tijd met verlof geweest (zwangerschapsverlof - red.) en ik heb nu gezien dat het er niet bij stond. Het is ook allemaal heel recent, pas sinds mei.”

Niet alleen Omroep Flevoland, maar zelfs de NOS maakt er melding van. Bent u geschrokken van al die publiciteit?
„Dat had ik niet zien aankomen. Tegelijkertijd begrijp ik het wel, want de huisvesting van arbeidsmigranten ligt onder vuur, zeker in Dronten. En ik begrijp dat het extra uitgelicht wordt door mijn functie als raadslid.”

Wat is de huidige stand van zaken?
„De gemeente is hier geweest en we komen in goed overleg met de gemeente tot een oplossing. Voor de langere termijn zijn we ook bezig met een oplossing voor die huisvesting.”

Brenda Berghorst