DeDrontenaar.nl

Woensdag, 15 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

CDA krijgt haar zin: Meer subsidie voor Dorpsbelangen en STADronten

Redactie: M.H.

DRONTEN – B en W hebben besloten om de subsidie van Dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen en STADronten volgend jaar te verhogen. De fractie van het CDA had daarom gevraagd bij de behandeling van de jaarstukken.

Jaarlijks ontvangen de besturen van STADronten, Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant een subsidie van vijfduizend euro voor het organiseren van activiteiten. De afgelopen tien jaar is dat subsidiebedrag gelijk gebleven.

Behalve het CDA hebben de drie organisaties ook zelf gevraagd om meer geld. B en W hebben nu voor volgend jaar een verhoging toegezegd. Vanaf het jaar daarna wordt het subsidiebedrag geïndexeerd.

Video Lichtjestour