DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 18 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Burgemeester weerlegt kritiek op verplaatsen markt: „Gezelligheid niet eerste argument”

Burgemeester weerlegt kritiek op verplaatsen markt: „Gezelligheid niet eerste argument”
Richard Onderberg (stichting DOES) en burgemeester Aat de Jonge bij de heropening van het Meerpaalplein in 2017.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - B en W hebben gisteren bekend gemaakt dat ze de weekmarkt willen verplaatsen van het Meerpaalplein naar De Schans. De stichting DOES, die de winkeliers vertegenwoordigt, is het daar niet mee eens. Burgemeester Aat de Jonge lichtte de verplaatsing vanmorgen toe.

Waarom de verhuizing van de markt?
Aat de Jonge: „Het is een punt dat al een tijdje ligt. We hebben dat in het vorige college opgepakt. Dat heeft geleid tot een aantal gesprekken. Voor de volledigheid: daar waren ook vertegenwoordigers van de stichting DOES bij aanwezig. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het voorstel om het te verplaatsen. We gaan zien wat de gemeenteraad daarvan vindt.”

Gezelligheid is een belangrijk argument. Als het op het Meerpaalplein gezelliger moest worden, dan heeft het gemeentebestuur daar toch bij de renovatie in 2016 en 2017 alle kans voor gehad?
„Gezelligheid is natuurlijk niet het eerste argument. Wij willen de markt een impuls geven, want die is een beetje klein en staat hier gewoon onhandig. En laten we eerlijk zijn: het is de vraag of de huidige plek van de markt als zeer gezellig wordt ervaren. Daar hoor ik wel eens andere geluiden over.”

Hoe is dat proces gegaan?
„We hebben eerst gekeken naar alternatieven op het plein. Zou je er een rij van kunnen maken? Maar dat is niet handig in verband met de stand van de zon die dan op versgoed staat, op vis, op kaas. Dus in overleg met de marktkooplieden - en ik vind dat die samen met de consumenten heel bepalend zijn in dit gesprek - is hiervoor gekozen. Dus het gaat niet alleen om de gezelligheid, het gaat vooral om de markt zèlf. Die moet vitaal en aantrekkelijk blijven voor de consument.”

Waarom is er gekozen voor De Schans?
„Daar hebben we hele goede praktijkervaring mee opgedaan ten tijde van de herinrichting van het plein. Daar was iedereen heel blij over, daar kregen we heel veel positieve reacties op van de consument, van de marktkooplieden zelf en van de winkeliers in die hoek. Omdat de aansluiting van die plek naar het winkelcentrum makkelijker is en ze er dichtbij kunnen parkeren: ze laden in en lopen dan het winkelcentrum in. Die ervaring hebben we op het Meerpaalplein niet.”

De stichting DOES heeft juist de indruk dat er op het Meerpaalplein meer spin-off is…
„Dat hoor ik ook van de stichting DOES, waarvan het de vraag is of ze hierover gaan, maar het valt zeer te betwijfelen of er op het Meerpaalplein meer interactie is tussen de markt en het winkelcentrum. Als ik luister naar de mensen die er echt verstand van hebben, is het antwoord ontkennend.”

Wat vindt u van hun argument dat het plein is heringericht omdat er meer reuring moest komen?
„Dat wordt zo langzamerhand een soort mantra. Het hebben van de markt is natuurlijk niet de drager van activiteiten op het Meerpaalplein. Een drager is de haringparty van vandaag, Koningsdag of de survivalrun: dàt zijn mooie activiteiten. Bij dit vraagstuk moet je toch vooral kijken naar: waar krijgen we een levensvatbare markt?”

U zegt dat de stichting DOES bij de gesprekken is geweest. Zij zeggen zelf dat ze geschrokken zijn. Wat vindt u daarvan?
„Ik heb het onderwerp zelf op de agenda gezet in het overleg. Dat zijn twee gesprekken geweest en toen heb ik hun commentaar niet gehoord. Maar het mag, ik vind het prima. Wij hebben in ieder geval ons huiswerk gedaan en er ligt een mooi voorstel. We gaan afwachten wat de raad ervan vindt.”

U vroeg zich in een tussenzin af of de stichting DOES er wel over gaat. Wat bedoelt u daarmee?
„Dat is een oude discussie: de rolverdeling tussen de winkeliersvereniging en de stichting DOES. Dat hebben we besproken in diezelfde twee besprekingen. We hebben gezegd: werk samen en spreek met één mond, dat is voor iedereen makkelijker en voor je eigen positie veel sterker. Daar hebben we afspraken over gemaakt.”

Heeft de winkeliersvereniging over de markt dan een ander geluid laten horen dan de stichting DOES?
„Op dit thema heb ik überhaupt geen commentaar gehoord in die twee gesprekken, ook geen onderling verschillend geluid dus. Ze waren het denk ik met elkaar eens dat ze geen commentaar hadden.”

Op het Meerpaalplein is geen verkeer, bij De Schans moeten de mensen oversteken als ze naar de winkels willen…
„Klopt, maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen.”

Als argument voor de verplaatsing verwijst u naar een enquête uit 2012. Is dat niet erg gedateerd?
„Nee hoor, dat is nog heel actueel.”

Waarom is het niet meegenomen in jullie wetenschappelijke enquête uit 2015 rond het Meerpaalplein?
„Kennelijk speelde het thema toen nog niet zo heel erg.”

Dat is niet waar, want in 2012 hebben de marktkooplieden en het publiek al gezegd dat-ie naar De Schans moest?
„Daar heb je gelijk in, maar het is toen blijven liggen. We hadden het inderdaad ook toen kunnen doen, maar dat is niet gebeurd.”

Waarom niet?
„Dat weet ik niet. Het college - het vorige college - heeft er nu veel aandacht aan besteed.”

De verplaatsing van de markt kost ruim een ton, is dat niet veel geld?
„Dat zit ‘m vooral in de investering die we moeten doen in de elektriciteitskosten. Kosten die we op het Meerpaalplein ook hebben gemaakt.”

Wanneer gaat de verhuizing in?
„We hebben nog geen datum vastgesteld dat het in de raad komt. Maar laat de marktkooplieden daarna vooral zelf een datum kiezen: het is hun nering.”

U zei dat dit door het oude college is gedaan. Het besluit is toch op 5 juni door het nieuwe college genomen?
„Zeker, maar het vraagstuk lag op het bordje van het oude college en ik heb het onderwerp in die gesprekken mogen aankaarten omdat ik toen de portefeuille Economische Zaken had..”

Waarom wordt het nu niet toegelicht door wethouder Irene Korting van Economische Zaken?
„Zij had vanmorgen een andere bezigheid. Onze gewaardeerde collega mevrouw Korting gaat het straks uitleggen in de commissie en de gemeenteraad”

Verhuizing weekmarkt