DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Boer Bewust vindt met promotie ‘gangbare’ landbouw gehoor bij gemeente Dronten

Boer Bewust vindt met promotie ‘gangbare’ landbouw gehoor bij gemeente Dronten
Boer Bewust presenteerde zich in juni.
Redactie: M.H.

DRONTEN - De initiatiefgroep Boer Bewust is 4,5 maand geleden in Biddinghuizen voor ’t eerst naar buiten getreden. Deze landbouwers willen de ‘gangbare’ landbouw in een positief daglicht stellen. Binnen het gemeentehuis in Dronten is de initiatiefgroep inmiddels van alle kanten omarmd.

De initiatiefgroep voelt zich achtergesteld bij de biologische landbouw sinds Dronten zich nadrukkelijk profileert als biologische gemeente. Verschillende raadsfracties vroegen daarom donderdag bij de begrotingsbehandeling aandacht voor de gangbare akkerbouw, fruitteelt en veehouderij.

Allebei promoten

Foke Bongers (D66) riep naar aanleiding van de oproep van Boer Bewust op om niet alleen een economische visie op te stellen, maar ook een agrovisie. Wethouder Dirk Minne Vis erkende dat de gemeente zowel de biologische als de gangbare landbouw wil promoten.

,,Dus de brief van Boer Bewust is goed aangekomen?’’, wilde Suzanne Stoop (PvdA) weten. ,,Ja’’, antwoordde de wethouder, ,,Wij hebben het signaal van de gangbare landbouw goed begrepen.’’

Kwaliteit dendert achteruit

De gemeenteraad vroeg ook aandacht voor het bodembeheer. ,,Want de kwaliteit dendert achteruit’’, meende Paul Vermast (GroenLinks). ,,De bodemverdichting en bodemvruchtbaarheid zijn zeker een punt van zorg’’, bevestigde de heer Vis.

Fijn dat de gemeente niet alleen oog heeft voor haar biologische boeren maar ook de gangbare boeren binnen haar gemeente weet te waarderen. Deze groep boeren ( 85% van de alle boeren) zet zich ook voor 100 % in voor een goed en gezond produkt!!! Door alleen de biologen te promoten zou de gemeente de gangbare boeren ersnstig tekort doen!!
Jojetje | dinsdag 8 november 2016 19:16