DeDrontenaar.nl

Donderdag, 4 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Bij actieplannen voor winkelcentra gaat het straks waarschijnlijk niet meer over sloop

Bij actieplannen voor winkelcentra gaat het straks waarschijnlijk niet meer over sloop
Kees Hermus (Leefbaar Dronten)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Voor Cees Hermus (Leefbaar Dronten) is de winkelvisie van B en W een ‘abstracte visie’. Andere raadsleden vinden woorden als ‘rommelig’ en ‘sloop’ juist heel concreet. Deze beide woorden zijn door het college gebruikt voor het winkelgedeelte tussen de Kop van het Ruim en de Schouwstraat. „Maar er zal nergens sprake zijn van dwang en er wordt niet zomaar overgegaan tot sloop als er andere alternatieven zijn”, benadrukte wethouder Irene Korting (VVD).

De gemeenteraad discussieerde donderdag over de ‘retailvisie’ van het college. Daarin staan ook enkele scenario’s voor het veelbesproken ‘transformatiegedeelte’ van winkelcentrum Suydersee. Sloop wordt genoemd als één van de scenario's.

Schade herstellen

Lang niet iedereen heeft kunnen meepraten over de nota van B en W. De slechte communicatie van het gemeentebestuur heeft tot scheve gezichten geleid. Iedereen was het er donderdag over eens dat wethouder Korting de afgelopen weken alles in het werk heeft gesteld om die schade te herstellen.

„De wethouder heeft haar excuus aangeboden”, zei Fred Visch namens een aantal eigenaren in het ‘transformatiegebied’, „Dat was moedig en hebben we in dank aanvaard.”

Zwaard van Damocles

Suzanne Stoop (PvdA) vindt echter dat de gemeente al flinke schade heeft toegebracht aan de ondernemers in dat gebied. Panden zouden onverkoopbaar zijn geworden: „Je zult maar denken: ik wil eigenlijk over 2 jaar met pensioen en ik zet het in de verkoop. Dan heb je een probleem…” Tom de Kruijff (SP) onderstreepte dat. In zijn ogen hangt de winkelvisie als een zwaard van Damocles boven het hoofd van deze ondernemers.

Volgens Suzanne Stoop is het vooral kwalijk dat de woorden ‘sloop’ en ‘rommelig’ mede uit de koker van de stichting DOES komen. Deze stichting wordt geacht namens het hele winkelcentrum te spreken. Bij de totstandkoming van de winkelvisie heeft DOES echter nooit ruggespraak gehouden met de winkeliers in het ‘rommelige’ gebied.

Lekker makkelijk praten

„Het scenario sloop is geopperd door belanghebbenden die helemaal niet actief zijn in dat gebied”, schudde de PvdA’er haar hoofd, „Dan heb je lekker makkelijk praten!”

Wethouder Korting biechtte op dat er bij de totstandkoming van het plan inderdaad vooral over mensen was gesproken en niet mèt mensen: „De les die ik heb geleerd is: zorgvuldigheid staat voorop.”

Toekomst

Er werd donderdag ook vooruitgekeken. Zo erkende vastgoedeigenaar Visch dat er inderdaad nagedacht moet worden over de toekomst van het winkelcentrum. Rob van der Schans (D66) riep alle betrokkenen op om daar nu de schouders onder te zetten. Saskia Veldman (VVD) voegde daar wel aan toe, dat de gemeente wat haar betreft niet de belangrijkste investeerder moet zijn.

Ferdinand Zomerman (CDA) vroeg aandacht voor startende ondernemers, omdat juist die groep in de (goedkopere) panden tussen de Kop van het Ruim en de Schouwstraat gevestigd is. Suzanne Stoop: „Als we met z’n allen kunnen kijken hoe we dat gebied een beetje kunnen upgraden, dan steunt de PvdA de retailvisie.”

Actieplannen

Op 31 januari velt de gemeenteraad een definitief oordeel over de winkelvisie. Bij een akkoord gaat de wethouder in de periode tot mei praten over actieplannen. Tijdens die gesprekken wil ze ook in beeld krijgen wat de financiële gevolgen zijn.

Bij die actieplannen gaat het waarschijnlijk niet meer over sloop. Irene Korting erkende dat ze dat woord in haar winkelvisie wat omzichtiger had kunnen gebruiken: „Aan de andere kant: er staat duidelijk dat het een inspiratiedocument is.”

Ze herhaalde dat er voldoende alternatieven zijn voor sloop: „Zoals verven, aanpassen openbare ruimte, verlichting, noem maar op. Dat zijn ook opties.”

Nota detailhandel gemeente Dronten