DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 11 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Bewoners Lijzijde klagen over parkeergedrag personeel De Regenboog

Bewoners Lijzijde klagen over parkeergedrag personeel De Regenboog
De informatieavond van de oudste wijk van Dronten.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Bewoners van de Lijzijde klagen erover dat personeel en bezoekers van De Regenboog de auto’s in hun straat parkeren. De gemeente gaat het probleem bespreken met het woonzorgcentrum.

Het parkeergedrag kwam gisteravond ter sprake tijdens de gemeentelijke informatieavond voor bewoners van De Werf, de oudste wijk van Dronten. Een bewoner van de Lijzijde merkte op dat er achter Coloriet De Regenboog voldoende parkeerplaatsen zijn voor personeel en bezoekers.

Zebrapad Lijzijde

Bij de herinrichting van de wijk worden verschillende verkeersmaatregelen genomen. Vanuit de bewoners kwamen nog extra suggesties naar voren. Zo werd er voorgesteld om van de oversteek op de Lijzijde richting De Regenboog een zebrapad te maken. Opgemerkt werd dat vooral ouderen op deze plaats oversteken.

In eerste instantie antwoordde de gemeente dat er geen zebrapaden worden aangelegd in 30 kilometerzones. Op verschillende andere plaatsen in Dronten is dat echter wel degelijk gebeurd. Daarom werd toegezegd dat het zebrapad er wellicht toch komt.

Kruispunten worden plateau's

Een andere verkeersmaatregel is een poging van de gemeente om te proberen de snelheid van het autoverkeer op met name de Lijzijde en de Klipperstraat te beperken. Dat gebeurt door plateau’s aan te leggen op de kruispunten.

Basisschool De Toekomst

Een bewoner stelde voor om aan de Koggestraat bij de katholieke basisschool De Toekomst een voorziening te maken, waardoor ouders veiliger kunnen parkeren als ze hun kinderen brengen en halen. De gemeente wil liever dat de locatie aan de Koggestraat een groenstrook blijft.