DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 18 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Bewoners Heuvelpark vragen eenrichtingsverkeer op gedeelte De Noord bij centrum

Redactie: M.H.

DRONTEN - Bewoners van de appartementen aan het Heuvelpark en Dierenweide ervaren nogal wat verkeersoverlast. Zij zien dat er over De Noord en De Helling veel verkeer rijdt, dat net zo goed over De Oeverloper en het Gangboord kan rijden. Daarom stellen ze éénrichtingsverkeer voor op een gedeelte van De Noord.

De Noord (het deel vlakbij het centrum) en De Helling zijn klinkerstraten. Mede daardoor horen appartementenbewoners iedere auto die voorbij rijdt. Ze hebben het in overleg met de supermarkten al voor elkaar gekregen dat het vrachtverkeer van de Deen, Jumbo en Aldi niet meer over De Noord en De Helling rijdt. Maar tevreden zijn ze nog niet.

Enige reuring

De bewoners beseffen dat ze in het centrum van Dronten wonen en dat enige reuring daar bij hoort. Ino Meijer stelt echter dat éénrichtingsverkeer op het gedeelte van De Noord tussen De Oeverloper en de Werfstraat een kleine ingreep is, die het woongenot van tal van centrumbewoners ten goede komt.

Samen met enkele medebewoners heeft Meijer een e-mail naar wethouder Irene Korting gestuurd. „Want we kunnen er toch op z’n minst over in gesprek gaan?”, zegt hij in een toelichting, „En als het niet kan, dan ben ik benieuwd naar de argumenten.”

Bereikbaarheid Albert Heijn

Eén van die tegenargumenten kan hij ook zelf bedenken: de bereikbaarheid van het oostelijke deel van winkelcentrum Suydersee, zoals de parkeerplaats bij de Albert Heijn: „Inderdaad, daarvoor moet je dan even omrijden.”

Is het daarom - als er tòch iets moet veranderen - niet logischer om De Helling éénrichtingsverkeer te maken? „Daar zouden we ook eens naar kunnen kijken”, reageert Ino Meijer.

Tekening verkeerssituatie

  • Rood: Als het aan bewoners van het Heuvelpark ligt wordt dit gedeelte éénrichtingsverkeer.
  • Groen: De door de aanwonenden voorgestelde route.
  • Oranje: Parkeerterrein bij Albert Heijn wordt bij éénrichtingsverkeer moeilijker bereikbaar.
  • Blauw: De Helling éénrichtingsverkeer?

Na de drooglegging keek je over de polder zover het oog reikte, maar bij de inrichting van de polder heeft men de verkeersproblematiek, zoals deze in talloze Nederlandse steden bestond/bestaat, helaas willens en wetens- naast zich neergelegd en de schier oneindige ruimte voor woonkernen alsnog krap en zuinig ingedeeld. . . . en kijk ons nu klieren met kleine smalle kl-straatjes, het fikse tekort aan doorgaans toch al net ff te krappe parkeerplaatsen. Dit is wat je noemt een gemiste kans. Je verzint het niet, maar ZELFS in de Dronter nieuwbouwwijken heeft men van meet af aan te kampen met gebrek aan parkeergelegenheid!!! Kan nog leuk worden als we die 100.000 inwoners gaan bereiken.
JJWago | maandag 27 juli 2020 13:05
Tja, dan woon je in een duur gekocht appartement, uitzicht op het dierenparkje en men heeft last van het verkeer. Was het niet beter geweest dat hele gebouw in de middle of nowhere te bouwen, had men ook geen last van verkeer. O ja, toch wel, het verkeer van de bewoners zelf. Als je in een centrum gaat wonen, meneer, dan is daar verkeer. Zou toch te gek voor woorden zijn als het eenrichtingsverkeer wordt. Volgende klacht ligt al klaar. De dieren in het parkje maken lawaai, je kunt ze ruiken. Dronten is meer als complex heuvelland. Ik wil ook geen verkeer in mijn straat, maar hier klaagt niemand erover.
Leusink | maandag 27 juli 2020 18:23
Wat je gaat krijgen is dat de overlast verplaatst gaat worden naar de Zate, Lijzijde en de Werfstraat. Dit zijn wegen waar scholen aan grenzen en die al kampen aan parkeerplaatsen en smalle klinkerwegen. Je gaat alleen maar meer overlast krijgen, maar dan op andere locaties. Ik ben het met de eerdere opmerkingen eens, je wist waar je ging wonen en hoe de wegen en doorstroming was/werd. (Zie bestemmingsplan) slecht voorstel en ook ik zal me er hard voor maken om dit niet door te laten gaan!
Marcel | maandag 27 juli 2020 23:09
De huidige verkeersstructuur was er al voordat de flatjes werden verkocht. Een logische consequentie is dan ook dat de gemeente het verzoek naast zich neer zal leggen en het gemeenschapsgeld aan meer nuttige zaken zal besteden. In Groenland is het heel rustig wonen.
B de beer | dinsdag 28 juli 2020 10:38
Eenrichting voor vrachtverkeer zou een goede oplossing zijn. Dit is in het verleden ook altijd zo geweest totdat de school de Dukdalf verdween. Dus vrachtverkeer via het Gangboord en de rest zo laten met nog wel snelheid verminderende maatregelen op de Noord en een zebrapad van voetpad de Noord naar het winkelcentrum
U. Sijmonsma | dinsdag 28 juli 2020 11:35
ER wordt blijkbaar vergeten dat aan de Noord tegenover het nieuwe appartementencomplex Dierenweide (2019) een woonwijk ligt (al heel lang), waarvan voor de bewoners de ontsluiting plaats vind via de Noord. Bij eenrichtingsverkeer moet deze ontsluiting dwars door de wijk en via het centrum plaats vinden. Daarnaast kun je verwachten dat deze woonwijk last gaat krijgen van sluipverkeer door de smalle straten. Dat bleek al, toen de Noord gedeeltelijk was afgesloten voor herinrichting van de Noord en de Helling vorig jaar.
Jonker | dinsdag 28 juli 2020 16:25
Is het niet zo dat als er nieuwbouw gepleegd wordt er ook naar de omgeving wordt gekeken? Ik ben het met Mevr/Dhr Leusink eens dat klagen achter af eigenlijk niet mogelijk moet zijn. Men weet waar je gaat wonen toch?
martin | vrijdag 31 juli 2020 10:18
Zijn dat niet die bewoners die het beeld van de polderpioniers op de hoek van de Noord en de Helling wilden hebben? Dan zijn dat waarschijnlijk ook Drontenaren die al jaar en dag weten dat op dit kruispunt het altijd druk is geweest en nog steeds druk is. Waarom ga je daar wonen als je op rust bent gesteld? Het verkeer, de pauw in het dierenpark, straks de kerkklokken - wat kan er nog meer? Gewoon opzouten met die idiote voorstellen.
Karel K. | zaterdag 1 augustus 2020 00:27