DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Beleid kamerverhuur in Dronten aangevochten: „Gemeente discrimineert studenten”

Beleid kamerverhuur in Dronten aangevochten: „Gemeente discrimineert studenten”
Peter Brands
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - Er is nog steeds onenigheid over de huisvesting van studenten in de Golf Residentie. De gemeente heeft kamerverhuur in een woning aan de Lente afgewezen, omdat er op minder dan 100 meter afstand al een ander studentenhuis is. Verhuurder Peter Brands vecht nu het hele beleid van de gemeente aan. Hij doet daarbij een beroep op artikel 1 van de grondwet: „Want de gemeente discrimineert studenten.”

Het hele beleid voor de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in de gemeente Dronten is twee jaar geleden op de helling gegaan. Dat gebeurde nadat de commissie Bezwaarschriften een fout in de bestemmingsplannen had ontdekt.

Daarop kwam het gemeentebestuur met een heel nieuw ‘paraplubestemmingsplan’. Ook dat nieuwe plan staat nu - als het aan Peter Brands ligt - ter discussie. Hij verdedigde zijn standpunt vanmorgen bij diezelfde commissie Bezwaarschriften.

Mantelzorgers

Volgens het nieuwe beleid mag er slechts één huishouden in een huis wonen. B en W hebben steeds gezegd dat ze niet moeilijk doen over een omaatje die een kamer verhuurt aan een student, over mantelzorgers die hun ouders in huis nemen of over jongeren die weer bij hun ouders gaan wonen. Ook zou de regeling uitsluitend van toepassing zijn op studenten die zelfstandig wonen in een studentenhuis, dus niet op kamerverhuur.

„Dat was een ambtelijke proefballon”, erkende het college van B en W vanmorgen tegenover de bezwaarschriftencommissie. In de praktijk treedt de gemeente wel degelijk op tegen kamerverhuur aan studenten en niet tegen kamerverhuur door bijvoorbeeld mantelzorgers. „Het bleek een complexe juridische kwestie te zijn: wanneer woont een student zelfstandig en wanneer niet? Het was zó complex, dat we de regels toch zijn gaan toepassen”, aldus het college.

Discriminatie is verboden

Door deze nieuwe interpretatie mag er geen kamer worden verhuurd aan een student, als er op minder dan 100 meter afstand al een andere student op kamers woont. Volgens Peter Brands is dat in strijd met artikel 1 van de grondwet: „Daarin staat dat iedereen gelijke kansen moet hebben op een dienst of product. Door studenten en arbeidsmigranten anders te behandelen, maakt de gemeente Dronten zich schuldig aan discriminatie. Dat màg niet, discriminatie is volgens de wet verboden!”

„Vroeger ging het om ‘een studentenhuis’. Toen hadden we het over het object zelf. In de huidige regeling gaat het over mensen, over personen die met elkaar vergeleken worden”, klaagde Brands.

Wat is een student?

De verhuurder wees erop dat er geen handhavingsbeleid is voor iemand die in Dronten werkt en die niet het predicaat ‘student’ heeft. „En wat is een student? Iemand die fulltime op de agrarische school studeert? Iemand die één uur een avondopleiding volgt? De gemeente kan het interpreteren zoals ze zelf willen. Zo lang het niet heel goed omschreven is, wordt er gemeten met twee maten.”

Geen sprake van

„Ik werp het verwijt van discriminatie verre van mij. Daar is absoluut geen sprake van”, reageerde de woordvoerder van B en W, „Het paraplubestemmingsplan gaat over bijzondere woonvormen, over meer dan één huishouden in een woning. Er wordt niet gesproken over arbeidsmigranten, studenten, moslims of wat dan ook. Meer dan één huishouden is het enige criterium. Als er meerdere huishoudens in één huis wonen, is dat in strijd met het paraplubestemmingsplan en heb je een omgevingsvergunning nodig.”

„Daarnaast zijn er specifieke beleidsregels voor twee groepen: studenten en arbeidsmigranten. Voor andere bijzondere woonvormen zijn geen beleidsregels, daar leveren we maatwerk.”

Dossier studentenhuisvesting