DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 7 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Als de gemeenteraad de Lidl in Dronten-west tegenhoudt, kost dat de gemeente heel veel geld

Als de gemeenteraad de Lidl in Dronten-west tegenhoudt, kost dat de gemeente heel veel geld
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De discussie over wel of niet een Lidl-supermarkt in Dronten-west kreeg vanavond in de gemeenteraad een opvallende wending. Waar de meeste gemeenteraadsleden er van uitgingen dat ze zich begin 2019 mogen uitspreken over het bestemmingsplan, zei wethouder Irene Korting (VVD) opeens dat het de gemeente Dronten 'heel veel geld' gaat kosten als de raad alsnog nee zegt.

De gemeente Dronten is volgens de wethouder nu al met handen en voeten gebonden aan de Lidl en projectontwikkelaar Bramer. Ze wees erop dat de gemeenteraad al verregaande besluiten heeft genomen over de Lidl; besluiten die niet meer terug te draaien zijn. Korting noemde daarbij onder andere over de beslissing over de grondexploitatie.

Heel veel geld

Begin volgend jaar moet nog het bestemmingsplan voor de Beursstraat in Dronten-west worden vastgesteld, doch Irene Korting zei dat de gemeenteraad zich dan alleen over ruimtelijke ordening mag uitspreken: „Dat mag dus niet gaan om economische motieven. U kunt van de Lidl af, maar dat kost denk ik heel veel geld.”

Voorafgaand aan de opmerking van Irene Korting, hadden diverse fracties hun vraagtekens geplaatst bij de Lidl in Dronten-west. Ze wezen erop dat analyses uitwijzen dat er eigenlijk geen ruimte voor is, terwijl de detailhandelsvisie van het gemeentebestuur zich juist vóór de komst van de supermarkt uitspreekt.

Swifterbant gaat kapot

De belangrijkste bedenkingen gaan over de consequenties voor het winkelcentrum in Swifterbant. „We zijn èrg bezorgd als er extra vierkante meters dichtbij Swifterbant komen, waar eigenlijk geen plek voor is”, zei de heer Tietema aan het begin van de vergadering namens de lokale winkeliersvereniging, „Ons dorp mag geen slaapdorp worden!”

Suzanne Stoop (PvdA) ging het verst met het leggen van een link tussen het winkelcentrum Swifterbant en de Lidl in Dronten-west: „Swifterbant gaat kapot als de Lidl wordt gevestigd in Dronten-west.”

De gemeenteraad kwam er niet uit. Er bleven laat op de avond nog zó veel vragen onbeantwoord, dat de vergadering besloot de behandeling van de detailhandelsvisie een maand uit te stellen.

Nota detailhandel gemeente Dronten