DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 14 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Alleen PvdA, CDA en VVD zijn in Dronten vóór uitbreiding van vliegveld Lelystad

Alleen PvdA, CDA en VVD zijn in Dronten vóór uitbreiding van vliegveld Lelystad
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Van de politieke partijen in de gemeente Dronten zijn alleen PvdA, CDA en VVD vóór de uitbreiding van Lelystad Airport. Drie partijen zijn tegen: Jezus Leeft, SP en GroenLinks.

Stelling van de Week:
De uitbreiding van vliegveld Lelystad mag doorgaan.
.

Wekelijks legt DeDrontenaar.nl een Stelling van de Week voor aan de lezers en aan de politieke partijen. De standpunten van de politiek worden gepubliceerd op onze site èn worden verwerkt in onze kieswijzer (mijnstemhulp.nl/dronten).

PvdA - helemaal eens

Niet zonder meer, het huidig beleid voortzetten. In 2019 op basis van alleen juiste gegevens het finale besluit nemen. Als alles conform de afspraken en randvoorwaarden is, door gaan.

CDA - eens

Uitbreiding van vliegveld Lelystad biedt economische kansen voor Dronten en is goed voor de werkgelegenheid. Uitstel is nodig om te zorgen dat de procedures zorgvuldig verlopen. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de herindeling van het luchtruim.

VVD - eens

De VVD Dronten ziet dat de uitbreiding van Lelystad airport kansen biedt voor Drontense ondernemers en inwoners. Deze kansen mogen echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Daarom tolereren wij geen normoverschrijdingen.

ChristenUnie - neutraal

In ons verkiezingsprogramma staan onze zeven voorwaarden genoemd. Aanvullend daarop wil de ChristenUnie ook aandacht hebben voor de gevolgen van met name fijnstof, waarbij vooral Biddinghuizen naar voren komt.

D66 - neutraal

Wij vinden het belangrijkste dat de uitbreiding zorgvuldig tot stand komt. D66 zet zich in voor het meest optimale besluit, gebaseerd op metingen en cijfers over werkgelegenheid. Bovendien pleiten wij voor eerst een herindeling van het luchtruim.

Jezus Leeft - oneens

Er moet eerst uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de effecten van ultrafijnstof en geluidshinder.

SP - helemaal oneens

Dit megalomane project geeft Dronten meer nadelen dan voordelen. Stoppen dus met die uitbreiding.

GroenLinks - helemaal oneens

Lelystad Airport brengt Dronten herrie, stank en overlast. Nadelen zijn onderschat en voordelen onbewezen. GroenLinks wil dat vliegen net zo wordt belast als alle vormen van vervoer. Dan is het vliegveld overbodig. Hopelijk komt van uitstel afstel!

Leefbaar Dronten

Geen standpunt (bekendgemaakt).

Update donderdag 20:30 uur

De PvdA laat weten per ongeluk 'helemaal eens' te hebben ingevuld, waar dit 'neutraal' dient te zijn. De motivatie klopt wel.

Stelling van de Week | lezerspoll

De uitbreiding van vliegveld Lelystad mag doorgaan

Helemaal eens29%
Eens8%
Neutraal9%
Oneens8%
Helemaal oneens45%
Onze internetpoll is geen wetenschappelijk verantwoorde steekproef.
Het geeft slechts een indicatie van de meningen van de lezers.

Gemeenteraadsverkiezingen