DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Alleen de VVD is het eens met de stelling over (on-)veiligheid in de gemeente Dronten

Alleen de VVD is het eens met de stelling over (on-)veiligheid in de gemeente Dronten
De VVD wil meer cameratoezicht.
Redactie: M.H.

DRONTEN - Slechts één partij is het eens met de stelling 'Onze gemeente is onveilig, er moet meer geld naar veiligheid'. Van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen stemt alleen de VVD hiermee in.

DeDrontenaar.nl heeft stellingen ontvangen van de lezers en voorgelegd aan de politieke partijen. De standpunten van de politiek zijn ook verwerkt in de stemwijzer van deze krant.

Stelling:
Onze gemeente is onveilig, er moet meer geld naar veiligheid.

VVD - helemaal eens

Recent zijn er weer inbraken geweest en de VVD Dronten heeft hierover ook vragen gesteld. Onveilig is Dronten niet, maar het kan wel veiliger. Extra geld kan worden ingezet voor (mobiele) cameratoezicht en uitvoering lik-op-stukbeleid.

CDA - neutraal

Veiligheid verhogen kan door goed en slim samen te werken. Iedere inwoner kan zijn steentje bijdragen bijvoorbeeld door mee te doen aan een buurtapp. De wijkagent moet goed zijn werk kunnen doen. Lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit.

Jezus Leeft - neutraal

Wij zijn neutraal tot goed onderzoek aanwijst dat Dronten daadwerkelijk onveilig is.

PvdA - neutraal

Onze gemeente is veilig en dat willen we graag zo houden! Als mensen zich onveilig voelen dienen we dat wel serieus te nemen.

ChristenUnie - neutraal

Dronten is in het algemeen een veilige gemeente. Wanneer het nodig is, dan vindt de ChristenUnie dat extra geld gereserveerd moet worden, gezien het grote belang van veiligheid.

SP - oneens

Onze gemeente is niet onveilig. We investeren voldoende.

Leefbaar Dronten - oneens

De veiligheidssituatie in onze gemeente is goed, wat Leefbaar Dronten betreft is er geen extra geld nodig voor veiligheid.

D66 - helemaal oneens

Uit cijfers blijkt dat Dronten niet onveilig is. Veiligheid creëer je met elkaar en daar waar mogelijk moet de veiligheid gegarandeerd zijn. D66 heeft afgelopen periode initiatieven genomen om Dronten nóg veiliger te maken.

GroenLinks - helemaal oneens

Dronten is door de bank genomen een veilige gemeente. Iedere inbraak is er een te veel, maar in zijn algemeenheid gaat het goed. Aandachtspunt is wel de soms lange aanrijtijden als gevolg van grote oppervlakte van de gemeente.

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen