DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 30 mei 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Aeres Hogeschool informeert buren achter gesloten deuren over studentenhuisvesting

Aeres Hogeschool informeert buren achter gesloten deuren over studentenhuisvesting
Rieke de Vlieger
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Aeres Hogeschool Dronten houdt morgenavond een bijeenkomst voor omwonenden. Zij krijgen informatie over de plannen voor studentenhuisvesting op de campus. Wat er precies besproken wordt, wil directeur Rieke de Vlieger nog niet zeggen. De gemeente Dronten komt morgen pas met nadere informatie.

Zoals bekend heeft het gemeentebestuur plannen om studenten te huisvesten in grootschalige wooncomplexen. Daarnaast willen B en W de studenten, die nu nog in Dronten-noord wonen, overhevelen naar een tijdelijke accommodatie.

Los van de gemeente

Rieke de Vlieger stelt dat de avond voor de buren van met name De Sikkel, Arendschelling, Drielander en Braspenning los staat van wat de gemeente Dronten doet: „Wij hebben het georganiseerd, niet de gemeente. En wij gaan als hogeschool eigen informatie geven.”

De bijeenkomst vindt plaats achter gesloten deuren, verslaggevers zijn niet welkom. „Het is echt een informatieavond voor omwonenden”, aldus de directeur.

Veel ophef

Enkele jaren geleden leidde de komst van arbeidsmigranten tot veel ophef bij de omwonenden van de campus. Sindsdien is er een commissie Agripark, waarin een delegatie uit de buurt regelmatig aan tafel zit met de Aeres Groep.

Marius Klerk is aanwonende en maakt onderdeel uit van dat overlegorgaan. Ook hij tast nog in het duister over de plannen: „Dat wordt woensdag bekendgemaakt. Er spelen natuurlijk al langer allerlei zaken rond de invulling van het hogeschoolterrein en ten aanzien van studentenhuisvesting. We hebben te maken met een groei van het aantal studenten, dus ja… er gáát wat gebeuren.”

Gaat niet altijd goed

Ook Maarten Vrolijk heeft zitting in de commissie Agripark. Hij vertelt: „Als je het hebt over huisvesting van arbeidsmigranten en studenten in het algemeen, dan heb je het over aantallen, is er een huismeester, kun je ergens terecht als er overlast is? En dat gaat niet altijd even goed.”

Tegelijkertijd beseft hij dat veranderingen op de campus onontkoombaar zijn: „Ik heb nog geen idee wat er morgen verteld wordt. Maar als ik hardop denk, verwacht ik dat de school gaat zeggen: wij hebben steeds meer aanmeldingen van studenten, dus wij moeten een oplossing vinden voor het woningtekort in Dronten.”

„Ik ga er van uit dat ze iets met huisvesting gaan doen op hun terrein. Daar staan wij op voorhand niet afwijzend tegenover. Als omwonenden zien wij ook wel dat zo’n school zich moet ontwikkelen. De manier waarop, dàt is natuurlijk cruciaal.”

Dossier studentenhuisvesting