DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 18 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Achteruitgang Ichthus College zet zich voort: 65% gaat naar Almere College

Redactie: M.H.

DRONTEN - Er komt nog geen einde aan de krimp van het christelijke Ichthus College in Dronten, meldt het college van B en W. Dit schooljaar gaat 37,3% van de leerlingen naar het Ichthus en 62,7% naar het Almere College. Uitgaande van de nieuwe prognoses spreekt het gemeentebestuur van een nieuwe verdeling van 35% om 65%.

D66 en CDA hebben het gemeentebestuur gevraagd waar het probleem ligt als het gaat om de ‘onevenwichtige instroom’ bij de beide scholen. „De gemeente heeft geen rol bij de verdeling van leerlingen over de scholen voor voortgezet”, antwoorden B en W, „De inwoner heeft de keuzevrijheid voor onderwijs.”

Het gemeentebestuur neemt alleen waar wat er gebeurt. In het verleden hadden het Almere College en Ichthus College ongeveer hetzelfde aantal leerlingen: „De laatste tijd is een forse groei bij het Almere College mede vanwege de keuze voor het nieuwe onderwijsconcept Gepersonaliseerd Leren.”

Nieuwbouw bij Het Perron

De scheefgroei zorgde er dit jaar voor, dat er voor het Almere College nieuwe noodlokalen moesten komen. In 2025 wordt begonnen met de bouw van een nieuw gebouw voor beide scholen in de omgeving van het station. De gemeente wil voorkomen dat daar lokalen bijgebouwd of afgebroken moeten worden als een school groeit of krimpt.

„Bij de planvorming voor de nieuwbouw van de VO-scholen in het stationsgebied wordt uitgegaan van het totaal aantal VO-leerlingen”, legt het gemeentebestuur uit, „Door flexibiliteit in bouw van ruimte (lokalen) kan worden ingesprongen op een eventuele verandering van belangstelling van aantal leerlingen tussen de scholen.”

DeDrontenaar.nl