DeDrontenaar.nl

Woensdag, 23 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Aantal WW-uitkeringen daalt binnen Flevoland alleen op Urk sneller dan in gemeente Dronten

Aantal WW-uitkeringen daalt binnen Flevoland alleen op Urk sneller dan in gemeente Dronten
Administratieve beroepen
Foto: Steve Buissinne
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Dronten is de afgelopen maand met 6,6 procent gedaald naar 506. De daling ten opzichte van een jaar geleden bedroeg zelfs 21,1%. Binnen de provincie Flevoland lag dat percentage alleen in de gemeente Urk hoger.

Persbericht UWV:

In de arbeidsmarktregio Flevoland daalde het aantal WW-uitkeringen in december met 2,5%. Dit is een sterkere daling dan in geheel Nederland (-1,9). In vergelijking met een jaar eerder is de regionale afname van het aantal uitkeringen met 15,5% sterker dan de landelijke daling van 15%.

De WW-uitkeringen namen in december in de provincie Flevoland in geringe mate toe in de sectoren groenvoorziening, uitzendbedrijven en chemische industrie. Bij de commerciële beroepen was de daling van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.

Daling WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen kwam eind december 2019 in Flevoland uit op 6.235 uitkeringen. Dit was een daling van 2,5% ten opzichte van november 2019. Met uitzondering van de gemeente Noordoostpolder daalde in december in alle gemeenten het aantal WW-uitkeringen.

Op beroepsniveau nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand in geringe mate toe bij de technische beroepen (+14) en dienstverlenende beroepen (+15). De meeste andere beroepsklassen lieten een daling van het aantal WW-uitkeringen zien. In de beroepsklassen commerciële beroepen (-50) en bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-49) was de afname van het aantal uitkeringen het sterkst.

Per beroepsklasse

Eind december 2018 verstrekte UWV in totaal 7.376 WW-uitkeringen in Flevoland. Dat waren 1.141 uitkeringen meer dan eind 2019. Dat is ten opzichte van 2018 een daling van 15,5% in de provincie Flevoland. Op landelijk niveau is het aantal uitkeringen in 2019 met 15,0% gedaald.

De absolute afname van het aantal WW-uitkeringen was in Flevoland het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-299). De procentuele daling bij de zorg en welzijn beroepen was met 30,1% het sterkst.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,8% in december 2019 in Flevoland boven het landelijk WW-percentage van 2,4%.