DeDrontenaar.nl

Woensdag, 12 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

72,7% van de Drontenaren wil studenten huisvesten op campus in plaats van woonwijken

72,7% van de Drontenaren wil studenten huisvesten op campus in plaats van woonwijken
Studenten niet in woonwijken huisvesten, maar in een grootschalig complex op de campus
Foto: Zomerenquête DeDrontenaar.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Een overgrote meerderheid van de inwoners is het eens met de stelling 'studenten niet in woonwijken huisvesten, maar in een grootschalig complex op de campus'. Dat blijkt uit de tussenstand van onze zomerenquête.

Van de ruim 1.400 lezers die tot nu toe de zomerenquête heeft ingevuld, is bijna driekwart (72,7%) het eens met de stelling over studentenhuisvesting. Slechts 10,7% is het ermee oneens.

De inwoners volgen hermee het standpunt van de meeste politieke partijen. Met uitzondering van de PvdA toonden zij zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart allemaal voorstander van een grootschalig wooncomplex voor studenten.

Verkiezingsbeloften

Standpunten politieke partijen over de stelling 'Om woonwijken te ontlasten moet Dronten een grootschalig wooncomplex voor studenten krijgen' (maart 2018):

  • Leefbaar Dronten - helemaal eens
  • GroenLinks - helemaal eens
  • D66 - helemaal eens
  • ChristenUnie - eens
  • SP - eens
  • VVD - eens
  • CDA - eens
  • PvdA - oneens

Zomerenquête (tot 15 augustus)