DeDrontenaar.nl

Donderdag, 2 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Discussieavond Partij voor de Dieren over kringlooplandbouw in Dronten

Discussieavond Partij voor de Dieren over kringlooplandbouw in Dronten
Ingezonden door: Herre Slump

Landbouw minister Schouten wil dat Nederland koploper wordt in de kringlooplandbouw.

Haar visie hierop schreef zij neer in de nota Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden.

Zij zegt: we moeten toe naar een circulair voedselsysteem.

Wat wordt daarmee bedoeld en wat betekent dat nu voor landbouwprovincie Flevoland - waar binnenkort statenverkiezingen plaats vinden - en voor de dagelijkse praktijk van de akkerbouw in het buitengebied van onder andere Dronten?

Om hier meer zicht op te krijgen en omdat deze visie zo belangrijk is organiseert de Partij voor de Dieren hierover een discussiebijeenkomst in De Meerpaal in Dronten.

Er zal een forum komen bestaande uit:

  • Leoni Vestering, voorzitter fractie PvdD in de provinciale Staten, lijsttrekker voor de komende statenverkiezingen;
  • Carla van Nieuwenhuyzen, boerin op een gemengd biologisch landbouwbedrijf in de gemeente Dronten;
  • Ruud Hendriks, docent Bodemvruchtbaarheid Aeres MBO Warmonderhof Dronten;
  • Keimpe van der Heide, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, regiocoördinator Midden-Nederland;

Na het vertonen van een korte film met een samenvatting van de nota zal elk forumlid een eigen stelling over de kringlooplandbouw presenteren en toelichten.

Over de stellingen zal een opiniepeiling worden gehouden en de stellingen zullen worden bediscussieerd met de zaal.

Plaats: De Meerpaal (Leescafé) Dronten

Datum: dinsdag 5 maart 2019

Aanvang: 20.00 uur

Zaal open: 19.30 uur

Einde ca 22.00 u met nazit.

Aanvang: dinsdag 5 maart 2019 20:00