DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 7 april 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Brandweer heeft extra miljoenen hard nodig, ook voor Dronten: „Het gáát eigenlijk niet meer”

Brandweer heeft extra miljoenen hard nodig, ook voor Dronten: „Het gáát eigenlijk niet meer”
Burgemeester Jean Paul Gebben.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De brandweer in Flevoland heeft de afgelopen jaren het ene gat met het andere moeten vullen. Brandweercommandant John van der Zwan heeft aan de bel getrokken en ook de burgemeesters zijn er inmiddels van overtuigd dat extra geld hard nodig is. Burgemeester Jean Paul Gebben durft niet te zeggen of de inwoners en de brandweerlieden de afgelopen jaren gevaar hebben gelopen: „Dat is lastig.”

De gemeenteraad van Dronten buigt zich vanavond (donderdag) over de extra miljoenen die nodig zijn voor de brandweer. In Zeewolde zijn de hakken in het zand gegaan. Daar zijn ze het niet eens met de verdeling van de kosten over de zes gemeenten. Jean Paul Gebben heeft de plannen mede vorm gegeven. Hij legt uit wat er aan de hand is.

Geldproblemen bij de brandweer. Waar komen die uit voort?
Burgemeester Jean Paul Gebben: „Tien jaar geleden zijn de brandweerkorpsen samengevoegd. Dat was wettelijk verplicht, daar hadden de gemeenten geen vrijheid in. Op dat moment zijn de historische kosten ingebracht door alle zes gemeenten. Vervolgens is er de afgelopen tien jaar, mede als gevolg van de crisis, geen geld bijgekomen. De veiligheidsregio heeft houtje-touwtje geprobeerd de boel draaiende te houden.”

Waarom is het nu opeens actueel?
„Op een gegeven moment zagen we: we vullen het ene gat met het andere, het gáát eigenlijk niet meer. Er kwam een nieuwe commandant en die zei: dit kan ècht niet, hier kan ik geen verantwoordelijkheid voor nemen.”

Wat zijn de grootste problemen bij de brandweer?
„Dan heb je het bijvoorbeeld over de aanrijtijden van de wagens. Je hebt altijd een eerste uitruk en een tweede uitruk. Die eerste uitruk was wel redelijk, maar die tweede uitruk was donkerrood; die wagens waren vaak niet op tijd aanwezig.”

Ging het alleen om die aanrijtijden?
„Nee, minstens zo belangrijk is de veiligheid van de mannen en de vrouwen die het moeten doen. Als de brandweer uitrukt, wil je als burgemeester dat ze zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Die vakbekwaamheid en de geoefendheid was onvoldoende, daar zat een probleem.”

Hoe zijn jullie tot een nieuw voorstel gekomen?
„We hebben ‘taskforce’ gevormd. Daarbij was ik verantwoordelijk voor de financiën. We kwamen tot de conclusie dat er 3,5 miljoen euro extra nodig is om de brandweer weer op orde te krijgen.”

Wie gaat dat betalen?
„De zes gemeenten in Flevoland.”

Welke verdeelsleutel stellen jullie voor?
„Wij hebben gekeken naar wat de gemeenten krijgen voor de brandweerzorg. Daarbij kijkt het Rijk naar het aantal inwoners en de oppervlakte van gemeenten. Een stuk of 20 van de 25 veiligheidsregio’s hanteren die verdeling en wij hebben dat nu ook als verdeelsleutel genomen. ”

Kijken naar de oppervlakte is nadelig voor Dronten, Zeewolde en de Noordoostpolder?
„Dat klopt. Voor Urk bleef het nagenoeg gelijk en voor Almere en Lelystad is deze nieuwe verdeelsleutel een voordeel.”

Maar u zat daar toch om de belangen van Dronten te dienen?
„Nee, daar ben ik vrij principieel in: ik zit daar voor de veiligheidsregio Flevoland. Dat ik vervolgens in Dronten met de wethouder financiën en de gemeenteraad een opgave heb, dat moet dan maar. Die twee petten moet je goed scheiden. Dat is soms best lastig, maar dan had je maar geen burgemeester moeten worden…”

Zijn jullie het er als burgemeesters over eens?
„Dat die 3,5 miljoen extra nodig is, daarover is geen ruis. De enige die het niet met de verdeling eens is, is de burgemeester van Zeewolde. Die stelt dat de uitkering uit het gemeentefonds geen ‘doeluitkering’ is. Daar heeft hij op zich gelijk in, maar wij gebruiken het dus alleen als verdeelsleutel. Meer niet.”

U heeft het over ‘houtje-touwtje de boel draaiende houden’. Hebben de inwoners en de brandweerlieden de afgelopen jaren gevaar gelopen?
„Dat is lastig om te zeggen. Je loopt bij een hele grote brand altijd een risico. De vraag is of dat risico acceptabel is geweest. En ik denk dat dàt wel op gespannen voet heeft gestaan. Ik kan achteraf niet met zekerheid zeggen of er gevaar is geweest. Wat ik wel weet is dat de afgelopen twee, drie jaar te weinig is gedaan aan de vakbekwaamheid en geoefendheid. De brandweer heeft geroeid met de riemen die ze hadden en dat ging dan vaak ten koste van andere zaken, zoals ICT of het onderhoud van de gebouwen. Nu is het moment gekomen dat het ijs heel dun wordt en dat we moeten ingrijpen. Want laat één ding duidelijk wezen: de zaak moet op orde zijn. ”

Gemeenteraad

De vergadering van de gemeenteraad van Dronten is vanavond te volgen via onderstaande livestream: